Datamanagement

Whitepaper: Meer waarde uit uw data

Meer waarde uit uw data

Naar een datagestuurde onderneming in 4 stappen

In de wereld van vandaag is data van onschatbare waarde. Iedere organisatie ontvangt dagelijks grote hoeveelheden nieuwe informatie. De kunst is deze data om te zetten in waardevolle inzichten. Bedrijven die slim gebruikmaken van inkomende data zijn beter in staat om in te spelen op nieuwe kansen en kunnen zich beter wapenen tegen bedreigingen in de toekomst. Succesvolle organisaties als Facebook en Uber laten zien hoe belangrijk het is om data centraal te stellen in de bedrijfsvoering. Ben jij benieuwd hoe je meer inzichten kunt halen uit jouw bestaande en nieuwe data?

In deze whitepaper lees je welke stappen je dient te zetten om een datagestuurde onderneming te worden.

De datagestuurde onderneming heeft de toekomst

Klanten, werknemers en apparaten genereren grote hoeveelheden data. Voor iedere organisatie is het van levensbelang om te begrijpen welke inzichten zij uit deze inkomende datastromen kunnen halen en hoe zij deze dienen te genereren. Door data te analyseren is het mogelijk om op kennis gebaseerde beslissingen te nemen, waardoor jouw organisatie beter is voorbereid op ontwikkelingen in de markt. De meeste organisaties zijn zich bewust van de noodzaak hiervan. Toch weet slechts een klein deel van de bedrijven effectief gebruik te maken van hun inkomende datastromen.

Internet of things vergroot de invloed van data analytics

Een ontwikkeling die eraan heeft bijgedragen dat data analytics voor iedere organisatie van belang is, is the internet of things (IoT). IoT houdt in dat steeds meer apparaten zijn aangesloten op het internet. Dankzij deze ontwikkeling kun je uit praktisch ieder apparaat binnen de onderneming data genereren. Dit levert enorme kansen op. Dankzij IoT is het bijvoorbeeld voor een supermarkt mogelijk om aan de hand van sensoren te meten welke routes bezoekers afleggen en kan hierop de indeling geoptimaliseerd worden om de verkoop te stimuleren. Daarnaast kunnen de resultaten van een marketingcampagne geanalyseerd worden en kan een groothandel ervoor zorgen dat zijn schappen altijd voldoende bevoorraad zijn. Dit soort inzichten zorgen dus voor grote concurrentievoordelen.

Hoe word ik een datagestuurde organisatie?

Veel organisaties zijn zich inmiddels bewust van het belang van data analytics en vaak worden er al mondjesmaat analyses uitgevoerd. Veel van deze rapportages geven echter inzichten over in het verleden behaalde resultaten, maar zeggen niets over de toekomst. Een analyse kan bijvoorbeeld iets zeggen over een daling van de sales in een bepaalde week, maar hier schiet je weinig mee op als je niet kan achterhalen wat de oorzaak was. De uitdaging is om te transformeren van een organisatie die data verzamelt, naar een onderneming waarin data centraal staat. Door de volgende vier stappen te volgen maak je van jouw organisatie een datagestuurde onderneming.

Stap 1: Implementeer data analytics in de strategie

Om daadwerkelijk de overgang te kunnen maken naar een datagestuurde onderneming, dient er draagvlak gecreëerd te worden vanuit de top van de organisatie, binnen het hogere management. Data en analytics moet een belangrijke strategische indicator worden. Door een duidelijke visie en doelstellingen te formuleren, kun je richting geven aan jouw datastrategie. Daarnaast is het van belang dat er iemand aangewezen wordt die als onderdeel van het managementteam de verantwoordelijkheid draagt over de datastrategie. Deze persoon moet in staat zijn om een geschikt team samen te stellen, draagvlak te creëren onder het personeel en het beleid verder uit te stippelen. Samen met het analyticsteam zal hij of zij de transformatie moeten gaan realiseren.

Stap 2: Maak een Cultuuromslag

Jarenlang konden organisaties strategische keuzes maken op basis van onderbuikgevoel of ervaringen uit het verleden. Deze manieren van besluitvorming zijn echter achterhaald. Bedrijven die hun beslissingen nemen op basis van de inzichten uit bestaande en inkomende data zijn namelijk in staat om beslissingen te nemen op basis van feiten. De kans dat deze – op data gebaseerde – keuzes positief uitpakken is daardoor vele malen groter. Om besluitvormingsprocessen te veranderen is er een cultuuromslag nodig. Doordat de huidige manier van werken jarenlang naar behoren heeft gewerkt, is dit vaak een erg lastige stap. Het creëren van draagvlak binnen de gehele organisatie is een kerntaak van zowel het analytics-team als de afdeling personeelszaken.

Hoe creëer je draagvlak binnen de organisatie?

  1. Deel geboekte resultaten met werknemers. Door bewijs aan te leveren zullen medewerkers gaan geloven in de nieuwe weg die is ingeslagen.
  2. Neem data-driven personeel aan. Pas de sollicitatieprocedures aan, zodat je kan controleren of sollicitanten een datagestuurde denkwijze hebben. Hierdoor vergroot je de analytische mindset van de organisatie.
  3. Vergroot transparantie van de interne databases. Creëer een opener beleid met betrekking tot interne data. Op deze manier kunnen werknemers zelf met data aan de slag. Dit kan tot nieuwe inzichten leiden.
  4. Zorg voor constante educatie van de werknemers. Door werknemers op regelmatige basis te informeren over de mogelijkheden die data analytics met zich mee brengen, kunt u de betrokkenheid en het enthousiasme onder het personeel vergroten.

Stap 3: Bouw een sterke technische infrastructuur

Om een datagestuurde strategie en bijbehorende cultuur te kunnen realiseren, heb je een sterke technische basis nodig. Waar moet je op letten bij het inrichten van jouw database-infrastructuur?

  1. Geïntegreerde aanpak. Een veelvoorkomend probleem bij het inrichten van de technische infrastructuur is dat data en inzichten worden gegenereerd in silo’s. Doordat er weinig samenhang is met andere afdelingen, blijken analyses onvoldoende relevant voor bedrijfsactiviteiten of toekomstige zakelijke beslissingen.
  2. Ruimte voor real-time inzichten. Het komt vaak voor dat er onvoldoende tijd en ruimte beschikbaar is om nieuwe realtime inzichten te gebruiken, waardoor nieuwe tools – die bijvoorbeeld gebaseerd zijn op IoT-apparatuur – niet effectief worden ingezet. Zorg er daarom voor dat bedrijfsprocessen aan deze nieuwe technologieën worden aangepast.
  3. Flexibiliteit en schaalbaarheid. Vaak kunnen traditionele ITsystemen niet voorzien in de groeiende vraag naar computeen databeheercapaciteit of in dynamische behoeften. Door een flexibele IT-investeringsroadmap te ontwikkelen, is het mogelijk om krachtige hardware en software te installeren, die integreert met de bestaande systemen en die eenvoudig op- en af te schalen is.
  4. Bescherming van data. Om risico’s te beperken, is het van belang dat je jouw data goed beschermt. Bouw daarom beveiligingsmaatregelen in die zorgen voor een goede balans tussen toegankelijkheid en snelheid enerzijds en toezicht en compliance anderzijds.
  5. Een pakket van hardware, software en services. Dankzij IoT is het mogelijk om een grote variatie aan data te genereren. Zeker met het oog op de toekomst is het belangrijk dat je ervoor zorgt dat jouw databaseinfrastructuur het mogelijk maakt om inzichten te genereren uit bijvoorbeeld afbeeldingen, geluid, streaming video, social media en verbonden devices.

Stap 4: Analyseer de juiste data

Het klinkt voor de hand liggend, maar toch gaat er bij organisaties nog veel fout tijdens deze laatste stap. Ondanks de mogelijkheden die een gemoderniseerde technische infrastructuur biedt en het organisatie brede draagvlak dat gecreëerd is, worden er niet de juiste keuzes gemaakt met betrekking tot de analyse van bestaande en nieuwe data. Met een goede analyse kun je niet alleen wat over het verleden vertellen, maar ook iets over de toekomst. Door jezelf af te vragen wat je wil analyseren, waarom en hoe je dit wil doen, welke data ervoor nodig is en voor wie de uitkomsten relevant zijn, ben je beter in staat gerichte analyses te doen. Het is daarbij niet alleen belangrijk om jezelf af te vragen wat er in het verleden heeft plaats gevonden, maar ook wat binnenkomende datastromen kunnen zeggen over de toekomst. Dit wordt ook wel predictive modeling genoemd. Er zijn verschillende slimme tools beschikbaar die het mogelijk maken om dit soort analyses toe te passen. Uiteindelijk leidt dit tot bepaalde conclusies waarmee je nauwkeurige voorspellingen kunt doen.

De beschreven stappen bieden u handvatten bij het transformeren van uw organisatie naar een datagestuurde onderneming.

Bron: www.transformyourit.com

Waarom Socia?

Voor elk budget bieden wij de best passende oplossing

Je eigen accountmanager voor al je ICT-vraagstukken

Certificeringen bij de bekende ICT-fabrikanten

Klantenservice op werkdagen van 08:00 tot 20:00

Meer dan 15 jaar ervaring

Vaste prijs voor elke dienst

Vakbeurzen

Je kent ons van

BNR Nieuwsradio en Radio 538

Je kent ons van

De Junkyardrace

Je kent ons van

Mud Masters

Je kent ons van

Klant of geen klant. Wij helpen je graag weer op weg!

Eerste hulp bij ICT problemen

Facebook, LinkedIn en YouTube

Volg ons op Social Media

Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen?

Neem contact op