(function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:583638,hjsv:5}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.data-privacy-src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'//static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv=');

Privacyverklaring Socia

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Socia B.V. (hierna: ‘wij’ of ‘we’) verwerkt wanneer je als bezoeker de website socia.nl gebruikt.

In deze Privacyverklaring geven we meer informatie over de persoonsgegevens die wij van jou verwerken wanneer je onze website(s) bezoekt en/of persoonsgegevens achterlaat, nadat je dit aan ons hebt verschaft.

Deze Privacyverklaring bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Verwerkingsverantwoordelijke
 2. Minderjarigen
 3. Soorten gegevens
 4. Bron van verkrijging
 5. Doeleinden voor de verwerking
 6. Grondslagen voor de verwerking
 7. Delen van gegevens
 8. Cookies
 9. Bewaren
 10. Beveiliging
 11. Rechten als betrokkene
 12. Wijzigingen
 13. Vragen
 1. Verwerkingsverantwoordelijke

Socia B.V. is een IT-bedrijf. We bieden IT-gerelateerde producten en diensten aan. Onder het verwerken verstaan we al het gebruik van je persoonsgegevens, zoals het opslaan, aanpassen, doorsturen of (gedeeltelijk) verwijderen van deze gegevens.

De verwerkingsverantwoordelijke hiervoor is de Socia B.V., gevestigd aan de Klokkenbergweg 501101AP te Amsterdam.

 1. Minderjarigen

Ben je jonger dan 16 jaar? Dan mag je alleen persoonsgegevens aan de Socia B.V. verstrekken als je ouders of wettelijke vertegenwoordigers deze Privacyverklaring hebben gelezen en daarvoor toestemming hebben gegeven. Dit geldt alleen als toestemming ook de grondslag is voor de verwerking (zie ‘6. Grondslagen voor de verwerking‘). Rekening houdend met de beschikbare technologie doen wij redelijke inspanningen om te controleren of je ouders of wettelijke vertegenwoordigers echt toestemming hebben gegeven.

 1. Soorten gegevens

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze Privacyverklaring genoemde doelen:

NAW-gegevens

 • Naam
 • Contactgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam

Technische gegevens

 • Gedetailleerde (technische)gegevens over het gebruik van onze website(s), bijvoorbeeld het apparaat type en -eigenschappen, browsertype en -taal, datum en tijd van de interactie en IP-adres; en
 • Zoekwoorden die op onze website(s) zijn gebruikt.

Cookiegegevens

 • De gegevens die we gebruiken, zijn afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens verwerken. We zullen slechts jouw gegevens gebruiken voor de doeleinden zoals beschreven in paragraaf 5 (‘Doeleinden voor de verwerking’) van deze Privacyverklaring. Hierbij kan het voorkomen dat in de meeste gevallen niet al jouw verstrekte gegevens gebruikt worden. Dit hangt dus af van de specifieke website en/of verwerking.

Tot slot verwerken wij in beginsel géén ‘Speciale categorieën van persoonsgegevens’ en zullen wij je niet vragen om dit aan ons te verstrekken. Bij deze categorie moet je denken aan gevoelige gegevens zoals ras, etnische afkomst, politieke opvattingen of filosofische overtuigingen, religie, lidmaatschap van een vakbond, seksuele voorkeuren of geaardheid, gezondheidsgegevens of criminele gegevens. We zijn bewust van de gevoeligheid van deze gegevens en de mogelijke impact die het kan hebben op je privacy. Mocht het verwerken van een speciale categorie toch noodzakelijk zijn, dan zullen wij deze slechts verwerken op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming (zie 6. ‘Grondslagen voor de verwerking’) en hiermee zorgvuldig mee omgaan.

 1. Bron van verkrijging

De voornaamste manier waarop we gegevens verkrijgen is door deze van je te vragen. Je hebt daarbij zelf de keuze of je deze gegevens aan ons wil verstrekken of niet. Denk hierbij aan:

De gegevens die je zelf kan invullen op een van onze website(s) bij een (contact)formulier.

Bij de invoer van persoonsgegevens geven we aan welke gegevens noodzakelijk zijn en welke optioneel kunnen worden verstrekt. Daarnaast zijn er ook gegevens die we automatisch verkrijgen. Bijvoorbeeld (technische) gegevens over de apparaten die je gebruikt. Deze gegevens worden door ons verkregen via cookies en soortgelijke technieken. Zie 8. ‘Cookies’.

 1. Doeleinden voor de verwerking

We zullen jouw gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Zodat je we je onze diensten, producten en/of informatie kunnen aanbieden of je daaraan kunnen laten participeren. Bijvoorbeeld omdat je onze site bezoekt en je registreert om bijvoorbeeld voor ondersteuning in aanmerking te komen.
 • Om onze website en bijbehorende technologieën te analyseren, statistieken te verzamelen, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;
 • Om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.

We zullen jouw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan die hierboven staan beschreven.

 1. Grondslagen voor de verwerking

We verwerken gegevens op basis van je toestemming, bijvoorbeeld wanneer we bijzondere persoonsgegevens van je verwerken of gegevens bijvoorbeeld lang willen opslaan. Ook informeren en vragen we je toestemming voordat we cookies plaatsen en uitlezen.

 1. Delen van gegevens

Je gegevens kunnen binnen Socia B.V. worden uitgewisseld en gecombineerd. Zie ook ‘1. Verwerkingsverantwoordelijke‘.

Voor het verwerken van je persoonsgegevens maken wij gebruik van derde partijen die de beschikking kunnen krijgen over jouw gegevens. Waar mogelijk verplichten wij deze derde partijen om in de hoedanigheid van verwerker op te treden. Dit houdt in dat wij het doel en middelen voor deze verwerkingen bepalen en de verwerker alleen volgens onze instructies en onze (beveiliging)standaarden met jouw gegevens mag omgaan. Deze afspraken leggen we met elke verwerker vast in een zogenaamde verwerkersovereenkomst. In de verwerkingsovereenkomst leggen wij ook vast dat je gegevens worden opgeslagen op servers binnen de Europese Unie (EU). In afwijkende gevallen (lees: gegevensverwerking door een (sub)verwerker buiten de EU) hebben we (aanvullende) afspraken gemaakt, zodat er een passend beschermingsniveau kan worden gegarandeerd. In aanvulling op de verwerkingsovereenkomst sluiten wij dan een goedgekeurd modelcontract van de Europese Commissie (ook wel “standard contractual clauses” of “SCC’s” genoemd). De SCC’s gelden overigens niet, wanneer de betreffende (sub)verwerker door de Europese Commissie al wordt erkend als land met een passend niveau van gegevensbescherming.

 1. Cookies

Op onze website(s) maken wij gebruik van cookies en andere soortgelijke technieken (hierna: “cookies“). Wil je meer informatie over wat cookies zijn, welke specifieke soorten cookies we waarom gebruiken en hoe je hierop controle kunt uitoefenen? Dan verwijzen we je naar onze privacy balk die je ziet onder in deze website als je nog geen cookies van ons hebt opgelsagen of als je nog niet op ‘Akkoord” hebt geklikt.

 1. Bewaren

We hebben (organisatorisch en technisch) een onderscheid gemaakt in de soorten gegevens die we verzamelen (zie ‘3. Soorten gegevens’). De persoonsgegevens worden in ons CRM-systeem opgeslagen.

 1. Beveiliging

We nemen alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk beveiligd zijn. Wij hebben daarom passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen aan de hand waarvan we je persoonsgegevens beschermen tegen onbedoeld(e), onrechtmatig(e) of onbevoegd(e) vernietiging, verlies, wijziging, toegang, bekendmaking of gebruik. Gelet op de stand van de techniek zorgen wij er ook voor dat onze beveiligingsnormen voortdurend worden geüpdatet en getest.

Als we zogenaamde derde partijen inschakelen, verplichten we deze om volgens onze instructies en onze (beveiliging)standaarden met jouw gegevens om te gaan. Zie ook ‘7. Delen van gegevens‘.

 1. Rechten als betrokkene

Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen. Daarnaast heb je het recht op beperking van en bezwaar te maken tegen de verwerking. Tot slot willen we je wijzen op het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”). Je kunt hiervoor te allen tijde ons een verzoek sturen om je rechten uit te oefenen. Je doet dit door een e-mail te sturen naar info@socia.nl. Specificeer in je verzoek zoveel mogelijk op welke persoonsgegevens je verzoek ziet, welk recht je wilt uitoefenen en bewijs dat het ook jouw persoonsgegevens zijn. We proberen binnen een maand op je verzoek te reageren.

 1. Wijzigingen

Wij kunnen deze Privacyverklaring eenzijdig wijzigen. We raden je dan ook aan om regelmatig deze Privacyverklaring op wijzigingen te controleren.

De laatste wijziging was op 12 januari 2022.

 1. Vragen

Als je vragen, opmerkingen of klachten hebt over deze Privacyverklaring, neem dan gerust contact op met ons. Dit kan via info@socia.nl of schriftelijk gericht aan de directie op het bovenstaande adres.