Veilig en betrouwbaar internet bij Woongroep de Olmen

Woongroep de Olmen in het centrum van Bussum is een ouderinitiatief voor jongvolwassenen met een licht tot matig verstandelijke beperking met een inspirerend klimaat waarin ruim aandacht is voor individualiteit, verantwoordelijkheid en persoonlijke ontwikkeling.

De woongroep biedt een veilige haven met 24-uurs zorg door Amerpoort aan 22 jongvolwassenen. Privacy, respect, huiselijkheid, goede zorg en optimale begeleiding op maat staan hier voorop. De bewoners weten en voelen: “Hier ben ik thuis”!

Buiten de genoemde 24-uurs zorg door Amerpoort ligt de organisatie en het in standhouden van deze kleinschalige woonvorm voor het overgrote deel bij de ouders van de bewoners. De speciaal voor deze woongroep opgerichte stichting huurt een oud kantoorpand. In samenspraak met de eigenaar zijn er 22 appartementen, drie gezamenlijke huiskamers en een kantoor- en slaapruimte gecreëerd.

De appartementen verhuurt de stichting zelf aan de bewoners evenals de 24-uurs zorg, collectief ingekocht bij de gekwalificeerde zorgaanbieder. Alle bewoners hebben een persoonsgebonden budget om zorg in te kopen. Hierin zit een bedrag wat de stichting mag gebruiken om onder andere de huur van de gezamenlijke ruimtes, onderhoud domotica, et cetera te bekostigen; kortom, het in standhouden van het initiatief.

De stichting en de ouders zijn dus ook verantwoordelijk voor het onderhoud van het systeem voor personenalarmering, het digitale planbord en de collectieve ruimtes inclusief de inboedel.

De woongroep had behoefte aan een veilig en betrouwbaar personenalarmeringsysteem in combinatie met een domotica oplossing. Op die manier kunnen de bewoners en de begeleiding op afstand, met een videoverbinding op een veilige manier bezoekers binnen laten. Het contact met Socia is ontstaan door een Socia medewerker en een ouder van de woongroep. Socia heeft Lindeman, specialist in zorgsystemen, benaderd om samen een oplossing te presenteren.

Cinnovate, een IT-oplossing ter ondersteuning van mensen met een beperking in het dagelijks leven bood een mooie basis. Een oplossing die de zelfstandigheid en zelfredzaamheid mogelijk maakt. Naast Cinnovate moest er een netwerk (WiFi) en een securityoplossing worden gerealiseerd. Socia heeft de coördinatie van dit project samen met een aantal ouders op zich genomen. Nu de omgeving is gerealiseerd beheert Socia het netwerk. Ook voorziet Socia, indien de Ziggo-internetverbinding mocht wegvallen, in zekerheid via een back-up oplossing in de vorm van een 4G verbinding.

Bewoners hebben zo de beschikking over een stabiel netwerk voor hun internet behoefte en de begeleiding is verzekerd van een stabiel en veilig alarmeringsysteem.

Ouder en Secretaris van het bestuur Petra Hesta is blij met de samenwerking met Socia: “Socia heeft goed naar ons geluisterd en onze behoeften vertaald naar een passende oplossing. Ze bieden uitstekende service, denken mee en zijn vriendelijk. De keuze voor Socia was niet vanzelfsprekend, we hebben ook met andere partijen gesproken. De toegankelijkheid van haar medewerkers, de passende oplossing in combinatie met een goede prijs hebben de doorslag gegeven. Het is een jong en dynamisch team dat zich kenmerkt door duidelijke communicatie en klantvriendelijkheid. In gesprekken met andere woongroepen adviseer ik ouders en begeleiders met Socia in gesprek te gaan.”